FANDOM


Institution

Her er alle velkommen! Kom indenfor kære kørestolsbruger - hvis du tør!?

Institutionen er et sted, hvor man opbevarer tiloversblevne børn, børnelokkere, unge, voksne og gamle mænd.

Ordets oprindelseredigér

Ordet "institution" er oprindelig en sammensætning af:

  • "Instant" (Altså øjeblikkelig)
  • "i" (Forholdsord - som i "inden i")
  • "tusind" (Et tal - som i et antal man kan putte ind i).
  • "tion" (Som i "Tion" - tilsat i enden for at gøre det svært at stave, og dermed at lave et sted for ordblinde).

Ordet betyder altså:

Kom indenfor, alle I ordblinde - Det skal være NU, og I skal tage jeres venner med og blive for evigt!

Efter indførelsen af ordet, er det blevet et begreb som dybest set dækker over mangfoldigheden i velfærdsstaten; nemlig det forhold at man ikke kan aflive besværlige borgere, men at man til enhver tid kan putte dem ned i en kasse, hvorpå der står "institution"[1]

Steder med institutionerredigér

Ret beset så findes der en institution alle steder! Fra vugge til grav vil alle danskere[2] befinde sig på en eller anden institution, hvor de får foretaget alt fra bleskift, over "det hvide snit", til afvænninger og tilbage til bleskift.
Institutioner er allestedsnærværende og omfavnende - og du kan ikke slippe væk! Når du er sluppet derfra, er det dine børns tur til at blive.

Og steder udenredigér

Jegindø findes der ikke en institution. Alle steder hvor der ikke findes en passende institution er implicit en del af Udkantsdanmark, og dermed har alle borgere i omegnen retten til at påberåbe sig retten til ekstra støtte og fuldstændig vanvittige ekstra ydelser og overførselsindkomster. Samtidig har de vundet retten til at være "stavnsbundne" og at gøre uophørligt opmærksom på dette forhold i de 20 ugentlige læserbreve, som de får optaget i Ekstra Bladet.

Afledte ordredigér

Da man havde opfundet ordet, kunne man lige så godt opfinde et afledt begreb, der blev en betegnelse for fuldstændig uhelbredelige ADHD børn, der fortjener en passende undskyldning for deres opførsel.

Institutionelle noterredigér

  1. Det er jo løgn! man kan selvfølgelig aflive besværlige borgere. Hvor tror du Corfitz Utfeldt havnede? Nok ikke på institution da!
  2. Med korte afbrydelser.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.