FANDOM


Inklusion

Et eksempel på inklusion i Taliban-militsen.

Inklusion er statsideologien i Danmark. Begrebet dækker over en forestilling om, at alle kan lige meget, fungerer lige godt, egner sig perfekt til alt, og i øvrigt har de samme behov.

Inklusion i praksisredigér

Uanset om du er et geni med en IQ på 159 og en social begavelse som Ole Henriksen, eller om du sidder og savler medens du kaster din egen afføring efter lærerne, så betyder inklusion for dig, at du med 100% garanti hører til i den funktion du tildeles. Det være sig i Folkeskolen eller i Statsforvaltningen.

Undtagelseredigér

Hvis du rent undtagelsesvis er så handikappet, at du er lam fra øjnene og ned, og at din psyke ikke længere kan bære at leve, så er der stadig håb for at undgå inklusionen: du kan blive dumpet på et beskyttet værksted i 18-19 måneder medens myndighederne behandler din ansøgning om førtidspension.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.