FANDOM


Ski

Hvis man vil indvandre til fx Norge (billedet), skal man først finde et hul i hegnet af langrendski, som omspænder fjeldabe olielandet ved siden af Sverige.[1] Chancen for at finde et hul i hegnet, så man kan vandre ind, er størst, når fjeldabe nordmændene skal ud af Norge og købe sprit og hash. I samme øjeblik man skimter den grønne nummerplade, skal man være parat til at vandre ind![2]

En indvandrer er en person,[3] som er vandret[4] ind et eller andet sted. Hvordan vedkommende ellers har transporteret sig selv til stedet, hvor vedkommende vandrer ind, er sagen uvedkommende. Det springende punkt i den faktuelle bestemmelse af, om en person er indvandrer eller ej, beror på, om vedkommende har anvendt sit bipedale bevægelsesapparat[5] til at foretage indvandringen, som desuden skal være foregået hen over en eller anden form for markering[6] af den ændrede status i angivelsen af, hvorvidt denne del af området er "inde" eller "ude". En regulær indvandring foregår fra et locus,[7] som er "ude", og til et andet,[8] som er "inde".[9]

Se ogsåredigér

Indvandrernoterredigér

  1. hvor alle kan komme ind og ud igen
  2. husk skivoks!
  3. Hvis der kommer rigtig mange individer på én gang, taler man om invasive arter
  4. vi mener hér vandret i betydningen "gået på sine fødder", og ikke "plan som en vandoverflade"
  5. også kendt som "ben" og "fødder"
  6. en streg i sandet, en stiplet linje, et skilt med ordene "paskontrol" eller lignende kan gøre det (i nødsfald kan en mand med en kasket bruges, men det holder ikke i byretten)
  7. latinsk ord
  8. et andet af de der steder, som kaldes for locusser
  9. Det er desuden en fordel at indvandringen foregår hen over en plan og strukturelt bæredygtig flade, da indvandreren vil blive diskvalificeret, hvis der fx forekommer klatring eller svømning under gennemførelsen af indvandringen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.