FANDOM


Idiosyncracies

Den enkeltes præferencer kan selvfølgelig variere, men gennemsnitligt kan man forudsige en del idiosynkrasier, hvad angår fx bryster, kannibalisme, handicappede, politikere, insekter og andre kendte

Idiosynkrasi (græsk: ἰδιοσυγκρασία, idiosynkrasía)[1] er et idiosynkratisk ord. Når man er idiosynkratisk, er man nemlig noget særligt, og alene ordets oldgræske oprindelse givet det jo i sig selv en gravitas,[2] der på forhånd forklarer og undskylder alle de ellers uforklarlige gerninger, du måtte begå,[3] blot fordi din idiosynkrasi gør det til nærmest en nødvendighed for dig, at du handle som du gør.[4]

Idiosynkrasierredigér

Som det muligvis fremgår af det ovenstående, så er idiosynkrasier dét, som gør os alle til individer. Man kunne også kalde det fordomme og særheder, og vore egne idiosynkrasier vil derfor ofte komme i konflikt med andres, hvorved der kan opstå meningsuoverensstemmelser, som må resolveres ved æresdrab fx et uvildigt nævn,[5] nedsat af Ligebehandlingsnævnet.[6]

Ting som folk især har idiosynkrasier over for eller medredigér

Nodfoterredigér

  1. fra ἴδιος, idios, "ens egen", σύν, syn, med κρᾶσις, krasis, "blanding"
  2. "gravitas" er lidt ligesom karma eller street cred, altså noget der giver respekt
  3. Det er meget, meget vigtigt at du helt fra starten får politiet meddenne præmis
  4. "samspilsramt" og "socialt udfordret" er nøgleord i denne sammenhæng. Fortæl om din forfærdelige barndom børnehjemmet i Østrig
  5. Nævn skal per definition være uvildige, hvilket er det modsatte af idiosynkratiske. Og så snakker vi ikke mere om det
  6. et nævn, som står på listen hos flokkevis af folks lister over idiosynskrasier, sympatier, antipatier mv.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.