FANDOM


(omsider ...)

Versionen fra apr 6. 2014, 20:58

"Du kom lige i tide"

~ Simon Emil Ammitzbøll om Jean-Paul Sartres ejakulation


I tide er et temporalt begreb, der beskriver, at noget er sket tidsnok. Det vides ikke, hvad der potentielt kunne ske, hvis ikke denne hændelse skete i tide, men vi er ret sikre på, at der i mellemtiden ville være sket kataklysmiske omvæltninger såfremt bemeldte hændelse ikke havde fundet sted i tide.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.