FANDOM


"Jeg elsker hverdagen"

~ Dan Turell om de gode gamle dage


Hverdage er en eufemisme for dage, hvor det samme sker hver gang. Normalt regnes hverdage af samme grund for at være kedelige og forudsigelige. Bortset fra onsdag, som er lidt kedeligere end andre hverdage, er det dog søndag, der er den ubetinget allermest kedelige hverdag. Ingen kommer på besøg og intet sker på søndage. Den kendte hashryger og forfatter Dan Turell skrev en onsdag i april et essay om hverdage, hvori han ironisk udtrykte sin kærlighed til hverdage. Desværre blev teksten fejlagtigt oversat til fransk og derfra til italiensk, hvilket så igen medførte, at pave Frans af Asissi udstedte en bandbulle mod onkel Danny, som fik kræft og døde af druk. Derfor kan vi, som gode danskere, med en vis ret sige, at katolikkerne var skyld i Dannys død, hvilket må anskues som endnu et kedeligt træk ved hverdage.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.