FANDOM


Huset

Herover ses et foto af Huset fra Guldalderen, hvor både Saxo Grammaticus, Oehlenschläger, Holger Danske og Mata Hari havde deres daglige gang i Huset

Huset er en bygning, der har stået i Aarhus siden 1800-tallet. Den er opført dér, hvor Vestergade møder Århus Å og Thorvaldsensgade, og fra begyndelsen var den et museum, hvor bl.a. Gravballemanden lå og hvilede sig. I slutningen af 1960'erne blev museet nedlagt, da bygningen var for lille, og samtidigt begyndte hippierne at sniffe græs i biblioteksparken lige overfor. Snart kom det til optøjer og sammenstød med ordensmagten, og kampene rasede i Pøllemarken og hele vejen op til Rådhuset, som blev besat af terrorister og narkomaner, som panserne efterfølgende trak ud af rådhuset i deres lange hippiehår. De usoignerede unge flygtede nu til et par forladte bygninger i Telefonsmøgen, hvor de - sammen med en flok tilstimlende sprittere - gjorde ejendommene så uegnede til menneskelig beboelse, at politiet ikke turde rykke ind og rydde bulen (det var før gasmaskerne blev opfundet). Da byrådet samtidig havde entreret med det militært-industrielle kompleks og præsident Nixon om at opføre et nyt kunstmuseum og en amerikansk inspireret busgade, så stod man og havde brug for de kondemnerede huse i Telefonsmøgen, og en kvik rådmand foreslog, at man gav de unge oprørere Huset henne ved åen i stedet for. Som sagt, så gjort. Man fik hippierne og bumserne til at gå hen til Huset og få kommunal støtte til keramik og batikfarvning, og således blev revolutionen i Aarhus afværget, og byen fik et nyt design via Marshallhjælpen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.