Spademanns Leksikon

"Han var gram i hu"

~ Sheik Spir om Hamlet, da denne havde glemt sine bilnøgler i solariet - igen!


Hukommelse er når man kommer noget i hu.[1] Således hedder at huskegammelt dansk at ihukomme.

Denne planche er udlånt til Spademanns af det hæderkronede opslagsværk "The big book, remember?" "Encyclopedia of Memorial Stuff" (Houghton-Mifflin & Spatula Inc. 2023)

Det at huske noget er en kompliceret proces, hvilket allerede Platon forstod og udviklede allegorier imod.
Huskeprocessen finder sted ved at vort sanseapparat modtager indtryk fra den ydre verden,[2] og disse informationer sendes videre med nerverne til hjernen,[3] hvor de behandles af den kognitive intelligens, som fordeler de enkelte observationer til de rigtige adresser i hjernens løngange og krinkelkroge.[4]
Når informationerne er registreret og behandlet, bliver de sendt videre til den frontale pandelap, hvor det skal besluttes, om der skal ske noget pga. de senest indkomne oplysninger. Det skal der - som regel - ikke. Men da denne proces gentages en fantasillion gange i sekundet, kan hjernen let blive træt af al denne aktivitet og udvikle hukommelsestab.
Hvis dette sker, er det at hukommelsen træder til og downloader alle oplysningerne til papirkurven, hvorpå de - efter to øjeblikke - dirigeres ned til underbevidstheden, hvorfra de senere vil overgå til glemmebogen.

Etymologi og ortografi[]

Sluttelig kan vi uddrage af dette, at det operative ord i denne sammenhæng er hu, som bruges både i hukommelse, huske, hummus, hus, huberthusjagt og hug. Alle sammen ord, der har med erindring og erindringsfremkaldelse at gøre.
Hvad anbelanger den sidste del af ordet, kommelse, så er det blot lidt unødvendigt fyld, ligesom når man skriver fornemmelse, væmmelse, fornedrelse og Else. [5]

Ting og steder med hukommelse[]

Forglemmelser og andre fodnoter[]

<references>

  1. Forstået således at man aktivt erindrer noget og der anbringer det lokaliteten "hu"
  2. bl.a. via vores hud, næse, penis (eller skede), tunge, øjne og ører
  3. Transmissionen foregår med elektrisk strøm, som er konverteret om til qubits digitale impulser, bestående af elektroniske bits, ligesom dem man bruger i en computer
  4. Denne proces foregår med flere hundrede kilometer i timen, så det ovenfor beskrevne finder sted inden for et tidsrum, der er kortere end når en sild blinker
  5. Sidstnævnte er en overflødig person, som vi allerede har glemt; altså slettet fra vores hukommelse og flyttet over i glemmebogen