FANDOM


Horebukke

Eksempler på hor og konsekvenserne deraf

Hor er det samme som utugt, og derfor en seksuel forbrydelse i religiøs og social sammenhæng. Etymologisk kommer ordet fra det oldnordiske horr, der igen har stjålet det fra det proto-germanske hurhwą (χορός - "snavs, slim").

Dekonstruktion og analyse af hor i en socio-økonomisk kontekstredigér

Som regel skal der mindst to personer til at bedrive hor, der hyppigt er en eufemisme for samleje eller anden seksuel aktivitet. Paradoksalt nok er et samleje dog ikke hor, før der er udpeget et offer for horeriet. Dette offer kan fx være en ægtefælle, en kæreste, et familiemedlem, et religiøst samfund, et harem eller et bordel. Hvis offeret kan legitimere, at vedkommendes følelser, profit eller regler er blevet krænket, kan anklagen om hor optages til dom ved en ikke-juridisk domstol. Strafferammen for hor strækker sig fra, at fremmede rynker på næsen ad den eller de hor-dømte, til nedgravning i ørkensand med påfølgende stening.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.