FANDOM


Homewehr

Din bror ses klædt i hvidt

"Jeg var selv et stolt medlem, men nåede aldrig sidste trin."

~ Oscar Wilde om HTK-Spejderne


"Man kan ikke andet end respektere kommunens tilbud."

~ Hansi Gülling om HTK-Spejderne


Hjemmeværnsregiment Sengeløse er det sidste, og vel nok vigtigste, trin i Høje-Taastrup Kommunes egen spejderbevægelse, HTK-Spejderne[1].


Opbygningredigér

Foreningen der i sin grundform er nært beslægtet med Hæren, kan spore sine rødder helt tilbage til Københavns politi anno 1809, og går som sådan altså ikke af vejen for fysiske reaktioner i forbindelse med oppositionens tilhængeres offentlige ytringer optøjer.

Mange[2] mener at hooliganisme er en militær diciplin på linje med kanonskydning, dolkning og voldtægt, hvorfor denne uundværlige træning naturligvis finansieres af Staten.


Noterredigér

  1. Jf. evt. Hitler-Jugend
  2. Bl.a. medlemmerne selv
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.