FANDOM


Hizb

Fra Hizb ut-Tahrirs stand ved Folkemødet på Bornholm, 2015.


Hizb ut-Tahrir er et globalt politisk parti- og venskabsforening, der præker global tolerance overfor partimedlemmer. Partiet siger selv, at deres ideologi er Islam, men de vil ikke specificere nærmere præcis hvilken islamisk retning de hælder mest til. Ifølge medlemmerne, er følgende dog dybt muslimske synspunkter der optræder i principprogrammet:

  • Ingen muslimer må stemme til noget valg, da demokrati er u-islamisk[1].
  • Jøder skal som hovedregel myrdes[2].
  • Nationer kan godt være udenfor Khalifatet, men skal betale tribut[3].

Se ogsåredigér

Pia pop

Hizb ut-Tahrir's leder


Noterredigér

  1. Men de skal stadig stemme på kaliffen.
  2. Selvom Koranen faktisk siger, at jøder (og kristne) er fredede, så længw de betaler en indkomstskat på 50% i beskyttelsespenge.
  3. Ellers erklærer Kaliffen krig.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.