FANDOM


Her og nu er et filosofisk-ontologisk begreb, der sammenfatter det lokale (her) med det temporale (nu) og etablerer en slags geografisk rumlig og tidsmæssig etablering for begrebet, når det ellers ytres. Hvis man søger til retorikken for at dekonstruere her og nu, så finder man bare ud af, at man er gået forkert og vil havne i glemmebogen, hvor der ikke findes noget her og nu. Konklusionen ud fra ovenstående argumentation må derfor være, at her og nu kun etableres i tids-rum kontinuumet, når en eller anden siger ordene højt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.