FANDOM


Holy spirit

Helligånden på arbejde i pinsen.

Helligånden er den ene tredjedel af Treenigheden.

Nu kan Gud jo alt, og Jesus har ligesom taget sin tørn, så der er ikke rigtigt noget Helligånden skal, men har alligevel taget forskellige opgaver som at blive anvendt som dåbsgave og ellers være en slags sekretær for Gud, som alle skal igennem inden de kan møde Gud. Da Gud og Jesus tager sig af både jul og påske, har Helligånden fået pinsen.

Antallet af molekyler i helligåndenredigér

Helligånden er hverken fast eller flydende og er derfor en gas. Alt andet end en idealgas er absurd, så derfor opfylder Helligånden idealgasligningen. Man kan derfor beregne antallet af molekyler i Helligånden. Hertil skal der anvendes nogle størrelser for Helligåndens tryk, temperatur og volumen:

Helligåndens trykredigér

Det er let at indse, at Helligåndens volumen må være 1 atmosfæres tryk (101325 Pa i SI-enheder). Hvis dens tryk var højere end én atmosfære, ville luften omkring den skubbes bort, hvilket betyder, at det ville blæse i alle retninger ud fra Helligånden. Tilsvarende ville alle vinde blæse ind mod det punkt, hvor Helligånden befandt sig, hvis trykket var lavere end 1 atm. Begge situationer gør det let at lokalisere Helligånden ved at måle vindgradienter, og eftersom man ikke kan pege på Helligånden, må dens tryk være lig atmosfærens tryk.

(Der er nogen, der siger, at trykket ikke er een atmosfære alle steder i Universet, og at trykket f.eks. falder, når man bevæger sig op på bjerge og sådan noget. Dette er verdslig/satanisk snak og bør slås hårdt ned på. Hvis Gud ville have, at vi klatrede rundt på bjerge, havde han gjort os til geder. Og hvis Han havde ønsket, at vi skulle benytte os af internettet, havde han givet os en bredbåndsforbindelse i røven i stedet for en blindtarm. Bare det, at du læser disse ord, vækker Guds harme i ubeskrivelig grad. Så er det sagt!)

Helligåndens temperaturredigér

Helligånden har det med at benytte sig af ild. Og da Gud ikke er vattet, taler vi her om ilden fra en skærebrænder. Denne ild har en temperatur på omkring 1300 grader celsius (1573, 15 grader Kelvin). Dette er naturligvis Helligåndens temperatur.

Helligåndens volumenredigér

Helligånden er alle vegne, derfor er dens volumen lig med volumet af det kendte univers. Partikelhorisonten i universet er på 46,7 milliarder lysår i alle retninger, hvilket giver os en kugle med et rumfang på $ 4.27\cdot 10^{37} $ kubiklysår eller $ 3.57 \cdot 10^{84} $ kubikmeter.

Beregningenredigér

Ifølge idealgasloven: $ p \cdot V = n \cdot R \cdot T $ kan antallet af mol i Helligånden isoleres:

$ n = \frac{p\cdot V}{R\cdot T} $

Ved indsættelse af tallene:

$ n = \frac{ 101325 Pa\cdot 3.57 \cdot 10^{84} m^3}{8.31 \frac{Pa m^3}{mol K}\cdot 1532,15K} = 2,84\cdot 10^{85} mol $.

Ved brug af Avogadros konstant kan antallet af mol omregnes til antallet af molekyler:

$ 2,84\cdot 10^{85} mol \cdot 6,023 \cdot 10^{23} mol^{-1} = 1,71 \cdot 10^{109} $ molekyler.

Som så mange andre højhellige ting er dette tal svært at forholde sig til. Antallet af partikler indenfor partikelhorisonten er omkring $ 10^{80} $, så Helligånden har altså $ 1,71 \cdot 10^{29} $ molekyler for hver eneste partikel i Universet.

Ifølge denne side er der samlet set ca. $ 10^{24} $ sandkorn på Jorden. Med disse tal in mente får vi, at antallet af molekyler i Helligånden er ca. det samlede antal sandkorn, der ville findes på 17100 jordkloder for hver eneste partikel i Universet.

Til sammenligning hertil indeholder et menneske ca. 10.000.000.000.000.000.000.000.000 partikler, så vi ser, at Helligånden er særdeles godt repræsenteret i hvert eneste menneske. Så kan krops-thetanerne godt gå hjem og lægge sig!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.