FANDOM


Scherfig

Hans Scherfigs brillestyrke: +19 på begge øjne

Hans Christian Varnæs Scherfig (født lørdag 8. april 1905 - død søndag 28. januar 1979) var én af de røde lejesvende der pønsede på at klynge enhver op, som tilhørte kongehuset, adelen, overklassen, middelklassen, akademikerne, kapitalisterne, amerikanerne, eller blot folk med en bankbog. Scherfig nærede et så grænseløst og notorisk had til alt anti-kommunistisk, at han skrev flere bøger, der satte magthaverne i et dårligt lys, fx "Den Forsvundne Fuldmægtig" og "Det Forsømte Forår". Ydermere lavede han en række berømte børnetegninger litografier af dyr i Afrika - han identificerede sig muligvis med en eller flere løver.

Spændende værkerredigér

Den Forsvundne Fuldmægtig
I denne roman optræder flere karakterer fra "Det Forsømte Forår", og helt grundlæggende handler den om en anonym mand (der til forveksling ligner Ove Sprogøe), som bliver holdt tyrannisk nede af først sin mor og senere sin kone. Manden planlægger et mord, blot for at komme i fængsel, hvor han kan leve i overensstemmelse med et totalitært styre, der planlægger hans liv ned til mindste detalje - ironisk nok var Scherfig modstander af "det borgerlige Danmark" (Ægteskab, red.), men en varm fortaler for Sovjetunionen.
Det Forsømte Forår
Dette, Scherfigs mest berømte værk, udstiller en dygtig lærer - Lektor Blomme - som en semi-pædofil skid, der uden umiddelbar grund tyranniserer skoleeleverne til randen af selvmordstrang. Hvad de færreste dog véd er, at hos Rigsarkivet i Københavnstrup opbevares Scherfigs karakterblade fra Metropolitanskolen, og deri kan man læse sig til følgende: De fag, Scherfig fik lorte-karakterer i, er præcis e samme som de fag, hvor han skrev om "onde lærere" i sin roman. Fx er Scherfigs egne karakterer værst i Latin og Matematik, og lige præcis de fag har de ondeste lærere i hans bog.
Arkscher

Scherfig malede ofte jungledyr. Nogle gange malte han også billeder af dem med sig selv som alfahan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.