FANDOM


Google2
Den mægtige søgerobot Google er fuldstændig pjattet med Hans Kurt.
HansKurtsMørkeSide

Hans Kurt var den funklende Stjerne som i de mørke Aar tit glimtede til os

Hans Kurt Jensen (f. 1909) var og er Danmarks suverænt største Operette-stjerne.

Sangen fra Hjertet redigér

Hans store Styrke er Sangen - en både Mandig og smeltende Tenor, fuld af Følelse og Spændstighed. Hans Stemme, Sangtalent og Scenecharme gjorde ham - ofte i Samspil med Else-Marie - til den førende mandlige Operettestjerne i Genrens sidste Storhedstid under og i Aarene umiddelbart efter Besættelsen.

Den anden Hans Kurt redigér

Desværre havde Hans Kurt også en veritabel Skyggeside, som i lang Tid blev forsøgt skjult under Besættelsen. Det var meget beskæmmende da det kom frem i et Radio-Interview med Gunnar "Nu" Hansen at Hans Kurt ikke drak Richs som man skulle tro, men Danmark og klippede sine Koners Rationeringsmærker for sig selv.

Selvfølgelig var der også Tale om at han omgav sig med udringede Groupies som suttede Kaffeerstatning fra Hans Kurts Tommelfingre og det paastodes at de alle var købt af den Tyske Værnemagt så man ved celebre Leiligheder kunne misrøgte Hans Kurts store og magtfulde stemme ved at tvinge ham til udansk, smagløs Liedersang.

Renset redigér

Al denne skamfulde Rygtedannelse vilde ingen Ende tage, men da Montgomery stod i Danmark forlangte han personligt at mødes med Hans Kurt i et lukket Lokale paa Hotel Phoenix. Dette møde skabte store dønninger specielt blandt Københavnerne som alle havde forventet at Hans Kurt vilde faa Enden paa komedie efter Besættelsen. Men han blev personligt renset af Montgomery ved en Banket på Restaurant Nimb i Tivoli hvor Hans Kurt sang fra "Elverhøi" saa der ikke var eneste tør plet tilbage i Kvindernes Øine.

Det folkelige efterspil redigér

Desværre havde Misdædernes Rygter bidt sig fast i den danske Befolkning. Dette viste sig for alvor under Hvervningen af heltemodige Skuespillere til den første Olsen-Banden Film. Her var det oprindeligt Tanken at Filmen skulle fremføres som en Operette med de tre Tenorer; Hans Kurt, Ove Verner Hansen og Poul Bundgaard i Hovedrollerne, men da Folket ikke var Hans venligt stemt, valgte man i stedet helt at forandre det episke Forløb i Filmen over til dét som kendes nutildags. Ove og Poul fik dog naturligvis stadigvæk lov at optræde i Filmene i hver deres fremtrædende Rolle.

Kai Normann Andersen og Hans Kurt redigér

Hans Kurt og Lillian Ellis - Ikke No'ed


Hans og Lillian kurtiserer hinanden.
Hans Kurt - Hele Verdenen drejer rundt


Hans Kurt er paa Kaffeerstatningstrip
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.