FANDOM


Halvtre

Hvis klokken er halvtre om eftermiddagen, så er der fred og ingen fare - heller ikke i byens underliv. Men hvis der er tale om 02:30 og ikke 14:30, får piben en anden lyd, når horder på millioner af pibende rotter invaderer de underjordiske tunnelsystemer og æder alt organisk materiale [1] på deres vej

Halvtre er det tidspunkt midt døgnet,[2] hvor det enten er midt om natten eller først eftermiddagen.[3]
Halvtre udgør desuden omkring 78 procent af 50,[4] hvilket betyder, at det halve af tre () er lig med 39.[5] Det dobbelte af halvtre (14:30) er 28,6 timer,[6] og 4,6 timer,[7] hvis det er om eftermiddagen.[8]

Halvfærdige fodnotredigér

  1. Herunder selvfølgelig også kloakarbejdere og andre forbipasserende
  2. Såfremt man vælger at anskue døgnet fra en lateral vinkel
  3. Hvilket er en tilsnigelse, for dette tidspunkt er faktisk lige præcis midt eftermiddagen (som strækker sig fra klokken 12 til klokken 17, at I ved det!)
  4. Når man betragter antallet af bogstaver
  5. Dét faktum kommer til at give forfatterne af rigtig mange matematik-lærebøger for underskolen røde ører!
  6. hvilket svarer til 1.716 minutter
  7. 276 minutter
  8. Hvilket så fører frem til, at halvtre om natten udgør det halve af 276 minutter, i forhold til det modsatte af det halve af 1.440 minutter
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.