Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Hadsundbroen er Danmarks eneste ægte kombinerede vej- og jernbaneforbindelse. Man kan her se hastighedsskiltet som drejes når toget kommer

Man forsøgte på et tidspunkt at bygge noget bredere, men projektet måtte opgives pga. af oliekrisen i 70'erne og man har ikke sidenhen fjernet stumperne.

Hadsundbroen er Danmarks eneste ægte vej- og jernbaneforbindelse. Kun et andet sted i Danmark har man toge som kører side om side med den anden trafik.[1]


Behovet for en jernbaneforbindelse over Mariager fjord og hvordan man fik skaffet pengene til den[]

Den stolte Hadsundbane som først gik fra Hadsund til Randers og sidenhen til Aalborg skulle sejles over fjorden, da man ikke kunne finde ud af at lægge stationen nordenfjords. Det var ret besværligt og da man var nødt til at skaffe penge vha. private indsamlinger i Hadsund og omegn og salg af lodsedler, kom man til det resultat at man kun havde råd til halvanden vejbane med et togspor.

Men da kronjyder jo ikke piver over så lidt fandt man ud af at ordne problemet ved at togføreren hopper ud og vender et skilt, som fortæller bilisterne at de godt må køre en lille smule langsommere, og man har ikke i vor tid fundet anledning til at indføre lyssignaler e. lign.


Var der ikke noget med en Ny Hadsundbro[]

Næ, selvom man fandt ud af at lægge stationen på den nordlige side i 1969 og man i dag har indført IC4-toge på strækningen, har der stadig ikke været nogen beklagelser over den meget beskedne bredde.

Man har godt nok prøvet at bygge noget i stedet med to vejbaner, men projektet blev opgivet, da man var bange for at Hadsundboerne ikke længere fik hilst på hinanden en gang om dagen, som er sædvane.

Hvis der kommer to lastvognstog samtidig har ham som bor fjernest fra Hadsund altid vigepligt.

Noter[]

  1. Det er her Hornbækbanens kørsel i Helsingørs gader, som hentydes til.
Bro munkholm syd2 500x375.jpg Danske vejbroer Masned2.jpg
Storebæltsbroen | Øresundsbroen | Farøbroerne | Storstrømsbroen | Sallingsundbroen | Vejlefjordbroen | Ny Lillebæltsbro | Svendborgsundbroen | Lillebæltsbroen | Langelandsbroen | Dronning Alexandrines Bro | Alssundbroen | Limfjordsbroen | Oddesundbroen | Kalvebodbroerne | Vilsundbroen | Kong Christian den X's bro | Frederik den IX's Bro | Hadsundbroen | Langebro | Egernsundbroen | Aggersundbroen | Guldborgsundbro | Kronprins Frederiks Bro | Knippelsbro | Munkholmbroen | Svingbroen Næstved Kanal | Karrebæksminde | Ny Halsskovbro | Rømødæmningen | Siøsundbroen | Masnedsundbroen | Vestbroen | Odins Bro