FANDOM


Hadsundnord

Hadsund Nord - engang ude i fremtiden.

Hadsund Nord Station var bygget som endestation for Aalborg-Hadsund Jernbane - AHJ, der blev indviet 1. december 1900.
Fire år senere, 19. december 1904, blev AHJ forlænget til Hadsund Syd Station med åbningen af Hadsundbroen.

Hadsund Syd Station havde fra 10. oktober 1883 været endestation for Randers-Hadsund Jernbane - RHJ. I Hadsund Syd mødtes togene fra de to baner indtil ombygningen af Hadsundbroen i 1927. Da overtog RHJ AHJs andel af Hadsundbroen, og togene fra Randers fortsatte derefter til Hadsund Nord Station, der frem til banernes lukning var mødestedet for de to baners tog

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.