FANDOM


HCFortæller

Saa tænkte han engang : det er dog noget løierligt noget, at man ikke maa faae den Prindsesse at see!

"Det ere nu een dejlig prosjekt, de har dér, de kjaere Spademaend. Det skulde icce undre mig, hvis de overhale Wikipedia meget snardt."
~ H.C. Andersen om Spademanns Leksikon


"Deet handler jo icce om dig. Meen kuun om MIG, MIG, MIG!!!"

~ H.C. Andersen om Denne artikel


"Det var en løierlig Concert. Smaa sorte Nisser, med Lygtemand på Huen, dandsede rundt i salen. "

~ H.C. Andersen om alkoholens lyksageligheder


"I Danmark forstaar man mig icce. Jeg ere een Geni, der langt overstige dansk Fatteevne. Deri ligge danskens Svaghed."

~ H.C. Andersen om Danmark


"Man gjaar saa gruelit meget igjennem for at legge dise sement!"

~ H.C. Andersen


"At reise ere at leve. Var det ikkje for De danske Statsbaners evindelige forsinkelser, havde jeg saaledes aldrich rundet de tohundrede Aar!"

~ H.C. Andersen om De danske Statsbaner


"Ach, du lieber Augustin. Alles ist weg, weg, weg"

~ H.C. Andersen om Tysk humor


"Fransk ere nu eet dejlig Sprog. Jeg tale det selv naesten ligesaa floth, som jeg tale Dansk."

~ H.C. Andersen om det franske sprog


"I China veed Du jo nok er Keiseren en clovn, meen det klæder ham"

~ H.C. Andersen


"Hans Ego ere om mulight stoerre end mit."

~ H.C. Andersen om Clement Kjersgaards ego


"Han haver jo icce noget tøi på"

~ H.C. Andersen


"Deet varr min kaere moder dere laerte mig mit skoene sprog."

~ H.C. Andersen om mor


"Havde det icce vaeret for min skoenne Familie, havde jeg siccert udeviklet mig maerkeligt."

~ H.C. Andersen om sin familie


"Flot fugl! Ohh hvilcen praegtig fugl!"

~ H.C. Andersen


"Hvad patter gør er altid det rigtige"

~ H.C. Andersen


"Vil nu deres keiserlige Majestæt allernaadigst behage at tage deres Klæder af"

~ H.C. Andersen om Napoleon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.