FANDOM


Hay12

Når man igen skal bruge , finder man en blomstereng uden kreaturer og sender dværgen ud.[1] Derefter låner man en mejetærsker og høster høet ved at køre hen over marken med maskinen adskillige gange. Derefter tørres høet, og efter nogle uger kan man finde de indtørrede mumier af insekter, fugle, mus og lignende blandt de gule strå. Nederst til højre et par høtyve

er de tørrede blanding af forskellige græsarter,[2] døde insekter,[3] blomster [4] og små gnavere.[5]

Stakkede fodnoterredigér

  1. Hvis man ikke kan se dværgen i det høje græs, eller hvis den helt forsvinder, så er græsset højt nok
  2. Der er her tale om familierne Poaceae, Gramineae, Cyperaceae og Juncaceae, samt visse arter af bambus og papyrus
  3. Stankelbenslarver, myrer, bier, sommerfugle og gåsebillelarver
  4. natskygge, giftig efeu, spids nøgenhat, mælkebøtte, havtorn, ramsløg og skvalderkål
  5. rotter og rotteunger og enkelte mus
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.