FANDOM


Gynandromorfisme

Den kaotiske fordeling af kromosomer kan give sig mange mærkelige udslag. Kyllingen herover var på vej til at blive enægget tvilling, men generne til hovedet var gynandromorfe, og så fik den ét hovede af hvert køn (hannen er til højre). Andre tilfælde kan være mosaik-gynandromorfisme, således at kun udvalgte dele af kroppen er kønsspecifikke for det modsatte køn. Undulaten er hun til højre og han i bunden. Kvinden med det lille fipskæg har en mandlig højrearm, der ødelægger symmetrien, ligesom det er tilfældet med sommerfuglen og det historiske eksempel nederst

Gynandromorfisme (græsk: θηλυκόαρσενικόσώμα), også kaldet samtidig flerkønnethed, er en sjælden genetisk skade, der opstår når mande- og damekromosomerne bliver blandet lidt for godt sammen. Resultatet er ofte en uskøn og asymmetrisk skabning, der tilmed er ufrugtbar (ligesom det er tilfældet med fx berggylter, droner, klapmydser, muldyr, pandaer, strudse og østers, som alle kan lide af gynandromorfisme af og til). Naturligvis bliver disse individer skyet som pesten af deres artsfæller, men forbløffende ofte lykkes det dem alligevel at komme ind i underholdningsbranchen og/eller i politik.

Humane eksempler gynandromorfismeredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.