Spademanns Leksikon

"Der er mange grunde banker her i farvandet [1]"

~ Oehlenschlager om efterretninger for søfarende og andre farvandsudsigterHerover ses to fartøjer, som skulle have sejlet i smult vande, men ved en fejlmanøvre kom ind på grundt vand

En grund er som regel et mindre jordstykke,[2] der skal betales grundskyld for. Der kan også være tale om en højtliggende banke med lavt vand et sted på havet. En sådan banke vil ofte være årsag til at både skibe og andre fartøjer løber på grund på grund af det grunde vand på den højtbeliggende banke.

Den tektile side af grund[]

Sidst, men ikke mindst, kan grund optræde som et eller flere stoffer, ligesom det også kan bruges til grundlæggende lovgivning og institutionalisering af et meta-religiøst højskolekoncept, baseret på evangelisk Lutheranisme.

Ubegrundede fodnoter[]

<references>

  1. Det kan tænkes, at Adam O i spøg har anvendt en eufemisme for en velspækket tegnedreng
  2. typisk på 500-900 kvm, og altid mindre end en hektar