FANDOM


Griffon

Herover et autentisk billede af en grif. Til højre en forklaring, skrevet på pergament, som bekræfter ægtheden af griffen og dens stamtavle

En grif er et mellemstort fabeldyr - halvt løve, halvt grib - som primært har en ceremoniel funktion med at ligge parvis på hver side af portaler og andre majestætiske bygningsværker. Ofte er der anbragt en bred trappe imellem de sfinx-agtige griffer, som formodes at eksultere fornemmelsen af statslig autoritet og guddommelig dominans, så de brede masser kan holdes i ro.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.