FANDOM


"Køb 1, betal for 2"

~ Reklame for grønne afgifter


Grønne afgifter (også kaldt punktafgifter) er afgifter på cigaretter og alkohol, som går til at finansiere bloktilskuddet til Grønland. De grønne afgifter fungerer på den måde, at hver gang man køber én øl, så betaler man reelt for to øl, og så bliver den anden øl doneret til Grønland.

Ting som der er lagt grønne afgifter påredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.