FANDOM


Governmentium er det tungeste af alle grundstoffer, som videnskaben har opdaget. Til forskel fra de fleste af de andre sværvægtere i den periodiske tabel, så er governmentium ikke radioaktivt (selv om det er ustabilt), til gengæld er viskositeten i governmentium abnormt høj, og stoffet er det trægeste i det kendte univers.

Et historisk overblikredigér

Det var forskere hos Det schweiziske Vitamininstitut, som i en frokostpause under den svenske revolution opdagede governmentium (Symbol = Gv), da en af dem fandt en klump af stoffet i sin madpakke.

Struktur og morfologiredigér

Dette element har én neutron, 12 assistentneutroner, 75 suppleantneutroner og 224 assistent-stedfortræderneutroner, hvilket giver dimsen en atommasse på 312. Disse 312 primære, sekundære, tertiære og kvartære partikler holdes sammen af moroner, som så igen er omgivet af enorme mængder af lepton-lignende partikler, kaldet poeboeller.
Governmentium har ingen elektroner, og det er derfor inert. Det kan imidlertid påvises, at stoffet på insidiøs vis inficerer alle andre materialer og endda selve rum-tidsstrukturen, så alting pludselig tager fire gange så lang tid som sædvanligt, og i nogle tilfælde får tilstedeværelsen af governmentium alle processer til at gå helt i stå på ubestemt tid.
Forsøg har vist, at blot få milligram af governmentium i vandforsyningen får en reaktion til at vare over fire uger, når den normalt ville foregå på mindre end et sekund.

Halvliv & metamorfoseredigér

Governmentium har en normal halveringstid tre år, og da det ikke henfalder, så øges massen af governmentium over tid, da antallet af paragraf-isotoper akkumuleres, sedimenterer og danner drypsten. Hvis man foretager en katalyse med argentium og governmentium, så dannes der administratium (Symbol = Ad), som er det eneste grundstof, som kan dannes af to andre.
Administratium udstråler samme mængde energi som governmentium, men administratium er lidt hurtigere aftrækkeren til at reagere med omgivelserne, ligesom det er mere tilbøjeligt til at forbinde sig med andre molekyler, bare fordi de er der.

Fun factredigér

  • Alt afhængigt af font,keglestørrelse og typografi, kan det være vanskeligt af afgøre, om der står det ene eller det andet:
    govemmentium eller governmentium
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.