FANDOM


"Since a googolplex is one followed by a googol zeroes, it would not be possible to write down or store a googolplex in decimal notation, even if all the matter in the known universe were converted into paper and ink or disk drives. Indeed, if you had an unlimited supply of ink and paper, you would need around 10^20 times the current age of universe to fully write down a googolplex"

~ Albert Einstein om sin opfindelse af lommeregneren


Googolplex, eller googleplex, som det også kaldes, er den mest omfattende søgning, du kan foretage på Google.[1]. Ordet skrives som et ettal, fulgt af en googol nuller.[2]

Ved søgningen opnår du mindst 10100 hits, altså et ettal efterfulgt af 100 nuller, hvilket er meget godt, i betragtning af, at der ved seneste optælling kun var 11.556.324.031 websider worldwide.[3]

Men finder du det magiske søgeord, vinder du et livstids forbrug af søgninger på Google.[4]

Google-fodnoter redigér

  1. Jeg kan - selvfølgelig - gøre det bedre
  2. 1^googol
  3. Jeg har selv talt dem
  4. Og det endda helt gratis
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.