FANDOM


"saa let endog denne Luftskabnings Berørelse ... var, syntes den dog at krye ham til hans inderste Hierte"

~ HC Andersen om hvorfor han markerede sin onani med krydser


Gny er lyden af en konfrontation af en eller anden art.[1] Fx kender man det fra begrebet "våbengny". Men meget tyder på, at der er tale om et onomatopoietikon, selv om det ikke er lykkedes for nogen at give en tilfredsstillende forklaring på, hvilket våben eller redskab, som skulle kunne frembringe lyden "gny". I øvrigt er ordet nært beslægtet med "kny", der dog er en defensiv lyd, som ytres, når man er i knibe.Derimod har gny intet at gøre med den hornede, firbenede planteæder, som hedder en gnu (Connochaetes taurinus). Desuden findes der så et ord, som hedder kry. [2].[3] [4][5]

Gnidrede fodnoterredigér

  1. etymologisk kommer gny fra det oldnordiske gnýr, som oprindelig betød en gnide- eller skrabelyd
  2. Netop dette ord kræver en nærmere forklaring. kry er et ubøjeligt adjektiv, som har synonymerne overmodig, kæphøj og kålhøgen (se fodnoten herunder)
  3. dristig, frisk, opsætsig, overmodig, overlegen, rask, selvtilfreds, stolt, eller fræk?
  4. Desværre må forskerne indrømme, at ordet kry, oprindeligt kommer Østfra, altså fra Landet der helst IKKE må nævnes
  5. jvfr. skrivamaaten kryte ellar kryna ällor krane kunde altså ochkesååh betyta "kry". (ja, det var en meget lang fodnote, men den var sikkert berettiget, eller noget)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.