FANDOM


Gladsaxe kommune er en nordlig forstadskommune til Tingbjerg. Det er den kommune i Danmark, som ifølge en undersøgelse lavet af Gladsaxe kommune, har den højeste velfærd og største livsglæde blandt befolkningen... desværre har Gladsaxe også rekorden for flest knivstikkerier, selvmord, voldtægter og satanister.

Ydermere er Gladsaxe kommune den kommune hvor korporlig afstraffelse samt guillotinering senest er blevet afskaffet blandt institutioner som børnehaver, vuggestuer, mødregrupper, plejehjem og moskeer. Metoden blev afskaffet den 5. marts 2011, men er nyligt blevet taget til afstemning igen.

De seneste besparelser i Gladsaxe kommune har medført at der er blevet indført en aldersgrænse på 70 år, man må da forlade kommunen. Ingen er dog endnu blevet så gamle i Gladsaxe, og gennemsnitslevealderen er da også 30 år.

Størstedelen af Gladsaxes indkomst kommer fra børnearbejde, atomkraft, slavehandel og ulovlig grænsehandel.
Den mest udbredte religion i Gladsaxe er Jedi som en stor del af indbyggerne er konverteret til de senere år. Der har desuden været en stor stigning i dødsfald blandt fædre med efternavnet Darth.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.