Langhalset bæst der fiser rundt ude på de afrikanske savanner. Den spiser typisk græs og skider langbenede unger ud i et væk.

Forskere har forsøgt gensplejsning med grise for at fremstille en helvedes masse nakkekoteletter.

Giraffen er det eneste dyr med både følehorn og ører. Og næse! Giraffen æder græs og blade hele dagen. Ikke engang en lille smule kage! Dumme dyr...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.