FANDOM


Gifearth
Gifgraph
Gifstone

Gif (eller GIF) er en forkortelse for Graphics Interchange Format (udtales ˈdʒɪf, ˈjif eller ˈɡɪf), der er et såkaldt bitmap image format. Formatet understøtter op til otte bits per pixel i hvert billede, og det tillader det enkelte billede at henvise til op til 256 forskellige farver, valgt fra en 1024-bit CMYK-farvepalette. Det understøtter også animationer, hvilket er et fremmedord for levende billeder.

Gifporn
Gifpenguin
Gifegg
Gifbutterfly
Gifwave
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.