FANDOM


GMO

Denne undervisningsplanche forklarer om alle de vidunderlige ting, man kan gøre med gensplejsning

Genmodificerede organismer (GMO) er dyr, planter og lignende, som forskerne har manipuleret nede i kromosomerne.[1] Denne operation giver fx superkræfter, nattesyn, resistens mod penicillin og meget hurtigere mutationer.
Hvis man indtager en genmodificeret fødevare, vil man automatisk erhverve de egenskaber (og tilsatte vitaminer), som brødet, kødet eller flæskesværen indeholder.
Ifølge Etisk Råd er GMO-fødevarer ganske ufarlige og sunde.[2]

Kritik af GMOredigér

En række hippier, kollektivister, miljøforkæmpere og speltkusser har påstået, at GMO-teknikken kan medføre arvelige forandringer, fødselsdefekter, hjerneskader, kognitiv dissonans og skizofreni.
Alle disse påstande er dog blevet tilbagevist i en rapport fra Det schweiziske Vitamininstitut, og en del af de føromtalte agitatører sidder nu i fængsel for overtrædelse af propagandaparagraffen.[3]

GMFredigér

  1. Ved hjælp af det biologiske klippeværktøj CRISPR kan forskerne redigere i arvemassens DNA, så der opstår varige og arvelige forandringer i det menneskelige genom
  2. Selv om hele Etisk Råds medlemmer selvfølgelig aldrig kunne finde på at spise lortet disse fødevarer selv
  3. Dette skete i henhold til ny lovgivning, med grundlag i TTIP-handelsaftalerne
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.