Spademanns Leksikon

Her kommer gassen fra

30px-Cquote1 svg.png Det' gas! 30px-Cquote2 svg.png
Forfatteren om denne artikel


Grundstoffet Gas optræder udelukkende i en af ​​de fire grundlæggende tilstandsformer (de andre er fast, flydende og plasma). En ren gas kan bestå af enkelte atomer (fx en ædelgas ligesom neon), elementært molekyler, fremstillet af én type atom (fx oxygen) eller sammensatte molekyler, fremstillet af en række forskelligt farvede atomer (fx kuldioxid). En gasblanding vil indeholde en række af rene gasser. Interaktionen af ​​gaspartikler i nærvær af elektriske og tyngdekraftsfelter opgives som værende ubetydelig, hvilket er angivet ved de konstante hastighedsvektorer i billedet.

Sjove gasser[]

Den gasformige tilstand af stoffer findes mellem væske- og plasmatilstande, hvor sidstnævnte angiver den øvre temperaturgrænse for gasser. I den nedre ende af temperaturskalaen findes de degenerative kvantegasser og højkomprimerede atomare gasser, som er superkølet til utroligt lave temperaturer og er klassificeret efter deres statistiske adfærd som enten en Bose-gas eller en Fermi-gas.

Knap så sjove gasser[]

Se også[]