FANDOM


Gstreng

Herover ses et par G-strenge og så en G-nøgle i midten

Musik
En G-streng sidder på en guitar og burde i langt de fleste tilfælde kunne simulere tonen G. Musikfestivaller undtaget, da tonen G i så fald er til fri fortolkning.
Kvinder
Dog kan en G-streng også være benævnelsen for det stykke tandtråd, der holder to balder adskilt, hovedsageligt noget kvinder synes at have behov for.

Trivia om G-strengeredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.