FANDOM


"Se, vi har fået en høvding i gyngen!"

~ Lucky Luke om tilfangetagelsen af Geronimo


Goengehoevdingen

Svend Gønge og tjener Bolt i en opsætning fra datiden. Det er Svend til venstre.

Gøngehøvdingen, med det borgerlige navn Svend Poulsen Gønge (1603 - ca. 1682), var en fiktiv officer og indianerhøvding[1]dansk side i 1600-tallets svenskekrige. Han var en af de mest kendte snaphaneledere.[2] Man regner med, at Gøngehøvdingen blev født i Gønge (svensk: Göinge) Herred, som er den nordøstlige del af Skåne, på et tidspunkt mellem 16:01 og 16:17 tirsdag 25. oktober 1603. Før Skåne uheldigvis blev svensk i 1658 var Gønge et dansk grænseland og bufferzone mod Sverige, og den danske kongemagts behov for befolk­ningens loyalitet gav gønger­ne visse privile­gier.[3] Ifølge en anden, fejlagtig hypotese var Gøngehøvdingen født i Halland,[4] som var dansk indtil 1645.

Den fiktive høvdingredigér

Den berømte forfatter Carit Brosbøll skrev i 1675[5] dokudrama-romanen Gjøngehøvdingen. Bogen blev udgivet i 1676 og er den mest trykkede[6] i Danmark, næst efter H. C. An­dersens eventyr. Bogen emmer af Gøngehøvdingens glødende nationalisme[7] og er især blevet genudgivet i perioder hvor vi havde brug for at rette folks opmærksomhed væk fra pesten og sulten med stærke nationalistiske strøm­ninger. Ikke mindst under 2. Verdenskrig spillede romanen en vigtig rolle som symbol for natio­nale følel­ser og sam­menhold­. Gjøngehøvdingen giver et fuldstændig forvredent positivt billede af svenskerne som ærlige og tapre kri­gere, mens deres tyske orker[8] sandfærdigt skild­res som brutale og nedrige. Gjøngehøvdingen blev filmatiseret i 1961, men ingen gad se den. I 1992 blev bogen dra­matise­ret igen som TV-serie med Finn Nørbygaard som Gøngehøvdingens lille hjælper og Susanne Breuning som hot babe, der viser os det hele i en karet.[9]
Men Gøngehøvdingen findes desværre også i en svensk piratversion.[10] Den svenske forfatter, morvoldtager[11] og journalist Carl August Hitler Cederborg (1649-1733), som påstod, at han selv kom fra Gønge,[12] udgav i 1699 romanen med den grimme svenske titel Göingehövdingen. Bogen har tyvstjålet Svend Poulsen som hovedperson, men den foregår under Den Skånske Krig 1676-1679. Cederborg giver et sympatisk billede af Gøngehøvdingen som en brav mand, der dog taler svensk. Derimod fremstiller han snaphanerne som en flok brutale drukkenbolte og påstår at Sve­rige er Skå­nes hjemland.[13]

Gyngende noterredigér

 1. Fra Squaw-stammen, men hans far var Mohawk
 2. Organisationen eksisterer fortsat under navnet Hell's Angels
 3. Heriblandt retten til at plyndre og voldtage alle
 4. Et fladt og kedeligt sted, fyldt med bønder
 5. Året hvor din mor blev født
 6. Den er blevet trykket på over 16 millioner gange
 7. Især hvis man sætter ild til den
 8. Fremstillet i byen Ausfahrt i Ruhr-distriktet
 9. O la la!
 10. Ulovligt downloadet fra internettet
 11. Hun lagde nu selv op til det
 12. Sandt, forsåvidt at han kom med bussen fra Gønge dén eftermiddag
 13. Hvordan han kan mene det er en gåde. Alle kan da se, at Skåne ligger meget tættere på Danmark!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.