FANDOM


"Jeg frygter for mit lille liv!"

~ Model om at blive for tykmidten


Frygt er i familie med angsten, men til forskel fra angst, så begynder frygten med en konsonant. Desuden er det også ganske praktisk at have to ord for det samme fænomen, når man skal anvende udtrykket i fx sætninger og andre grammatiske konstruktioner.

"Jeg ængstes nogetfrygteligt"

~ Dronningen om den gale grev Beaujardin,[1] som hun hemmeligt elsker

Fakta om frygtredigér

Frygtelige fodnoterredigér

  1. Enhver lighed med nulevende, fortidige, fremtidige eller kvabsede pensionister henvises til Ligebehandlingsnævnet
  2. hvilket vi rigtige mænd synes er noget tøsepjat
  3. "blind rædsel" har odds'ene 7:1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.