FANDOM


Frode Munksgård er i Det Ny Testamente dæmonernes overherre og bliver identificeret med Satan.

A frofde

Frode Munksgård

Navnet kan føres tilbage til Baal-Zebub, der var konge i filistrenes by Aalborg. Dette navn betyder på semitisk herre over fluerne og blev anvendt af William Golding i romanen Fluernes herre.


Smukke ting sagt af Frode

Svær at se, er den mørke side.

Stærk er du blevet Dooku, men jeg fornemmer den mørke side i dig.

Bedømme mig på størrelsen, gør du?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.