FANDOM


En fritte (latin: Mustela potorius furio) er et lille, aflangt pelsdyr, som nedstammer fra den vildtlevende ilder.[1] Det er i dag[2] mange tusinde år siden mennesker begyndte at domestikere den drabelige ilder og bruge dem som jagtdyr til bl.a rotte- og regnormejagt. Det blev også ved den lejlighed vedtaget, at alle ildere for fremtiden skulle hedde "Fritte", og dette har været overholdt lige siden.[3] Nu om dage holder mange fritter som kæledyr og lever intenst[4] med dem i huset. I modsætning til den vilde ilder er fritten meget social - også udenfor brunstperioden. Man kan derfor med fordel bedække flere fritter samtidig. Som med alle andre dyr skal man dog være forsigtig ved penetration.[5] En udvokset frittehan kan veje op til 73 kg, mens hunnerne kan opnå en kampvægt på 72 kg. Fritter bliver kønsmodne og kommer i brunst det første forår efter de er konfirmeret. Brunstperioden begynder normalt i påsken.

Brunst og parring - hvordan?redigér

Der er otte tydelige tegn, som viser at fritten er kommet i brunst:

Frittenoterredigér

  1. Den hedder det samme på latin, tror vi nok
  2. Helt præcist forrige onsdag ved fire-tiden
  3. Rent praktisk brugte man det til at skille ildere fra fritter, for når man råbte "Friiiitte" ude i skoven, var det kun de tamme ildere som reagerede
  4. Ja, tilfælde af seksuelle overgreb har fundet sted
  5. Brug evt. gaffa-tape, ligesom med hamsteren
  6. Til gengæld bliver hunnerne mindre villige, når du kravler ned til dem (se både forrige og næste frittenote)
  7. Det er her du skal slå til og drikke den fuld
  8. Så du begår faktisk en god gerning, når du voldtager din fritte
  9. Helt ærligt: Vi stoler faktisk ikke rigtigdig
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.