Spademanns Leksikon

Frimærket blev indført i Danmark som det første land i verden, i 1997.Det er en lille papirlap, der skal klistres på breve. Økonomien bag frimærker er gådefuld, idet et 8-kroners frimærke sælges for 8 kr.Hemmeligheden er at man kan putte frimærket på breve op til 100 gram, og nogle gange vejer brevene noget mindre. Overskuddet er altså den sparede lagerplads på postcentret, idet man sagtens kan opmagasinere 2 breve på 50 gram på den plads, et 100-grams brev vil optage.

I dag bruges frimærket vidt og bredt, især er det kendt for at være den eneste accepterede møntfod på Lolland.


Historie[]

Et frimærke fra dengang portoen var uden moms.

Frimærkets historie er om end kort, meget farverig.

Det startede den hedengangne dato 2. februar 1997, hvor en folkeskolelærer i sin iver for at nå sin kaffe, efterlod en 3. klasse alene med et billede af Dronning Margrethe. Da læreren (der vidst nok hed Mogens) vendte tilbage, havde de kreative elever klippet Dronningens hovede af og sat det på en forside af Familie Journalen. Da lige netop denne udgave af Familie Journalen var en jubilæumsudgave hyldende Lolland, og da lærer Mogens pga. sin nedtrykte sindstilstand ikke kunne se forskel på en postkasse og affaldskurven, endte Dronning Margrethes hovede på Lolland.

Grundet Familie Journalens hyldest af Lolland adopterede de indfødte straks dette nye mærke på forsiden af bladet - og det var kommet gratis til de indfødte, kaldte de det et Frimærke. Resten er historie.

Anvendelsesmuligheder[]

Frimærket kan bruges til:

  • Skal indkastes i mønttelefoner hvor man ønsker at ringe til Postvæsenet
  • At købe alt hvad de har på Lolland
  • Hvor man ønsker en pornofilm med Dronning Margrethe men ikke har en Beta-max afspiller ved hånden
  • At dække ting man ikke har lyst til at se på, fx Anders Bircow - bonus er her han også kommer i utroligt høj kurs på Lolland, så er du af med ham