FANDOM


"Aujourd'hui Maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas"

~ Albert Camus om din mor


Framling

en normal, søvnig hverdagsaften i Villabyerne kan man iagttage hoodie-klædte pushere, som er ude for at tilbyde de frustrerede hverdagsmennesker en smagsprøve på 'det fremmede' i deres flugt fra det konventionelle samfunds snærende konventioner[1]

En fremmed skal per definition altid betragtes som noget farligt. Gå ikke for tæt på den fremmede, da du kan risikere infektioner, homovirus, bid og øjenskader.
Bedst er det - som regel - at skyde først og spørge bagefter.[2]

Forholdsregler mod fremmederedigér

Kendte fremmederedigér

Noget fremmedredigér

Jysk begreb,[5] som du burde være logget ind, fyldt 21 og have levet et rent og velanskrevet levned, for at kunne få uddybet.
Begrebet benyttes ofte i relation til historier. Eksempel: En mand kommer ikke hjem en nat efter en bytur, og næste formiddag, da manden er dukket op og sover den ud, ringer denne mands kone rundt til ti af mandens venner. Af de ti, hævder de otte, at manden har sovet hos dem om natten og de to, at han stadig er til stede. Hér kan man med overhængende sandsynlighed antage, at den pågældende mandsperson har fået noget fremmed.

Fremmede fodnoterredigér

  1. Men tag jer i agt! Det er ikke altid godt at komme væk fra de trygge rammer, for man véd ikke, hvad man får
  2. Dette er til enhver tid lovligt i USA
  3. Altså, hvis du er højrehåndet, ellers omvendt
  4. Alle de ovennævnte kan lovligt skydes, hvis de befinder sig uanmeldt inde i dit hus
  5. Nogle ville sige tautologi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.