FANDOM


Fortiden er den tid, som har været og ikke kommer igen. I sproget beskrives fortiden som datiden; et uforanderligt temporalt kasus, der er frosset som et fiksérbillede. Fortiden er en del af tiden selv, men ikke indeholdt i denne. Derfor er fortiden ikke fysisk en del af nutiden eller fremtiden, men findes kun som erindringer i form af minder, fotografier og genudsendelser. Hvis man meget gerne vil leve i fortiden, kan det anbefales at slå op i Glemmebogen på side 42 og læse afsnittet om de gode gamle dage.

Fortid er noget være vrøvl. redigér

Begrebet tid er en menneskeskabt opfindelse, en måleenhed, hvormed man kan opleve evigheden stykke for stykke.

  • Fremtiden har en teoretisk mulighed for at komme til at eksistere
  • Nutiden har så kort en levetid at den er umulig at måle
  • Fortiden vil aldrig komme til at eksistere

Fakta er, at tiden først opstår, når vi forholder os til den. Tid eksisterer ikke i sig selv, men aktiveres kun i kraft af andre objekter, der enten flytter eller ændrer sig. Alene er den intet. Når det tidsrum, som påstås at være nuet, er forbi, er der ikke andet for tiden at gøre, end at holde op med at eksistere. Derfor eksisterer der ingen fortid.

Den flygtige tidredigér

Faktisk dur tid slet ikke som en målbar enhed, da den bevæger sig i takt med din egen fart, går langsommere, des hurtigere du flytter dig, og ophører helt med at eksistere 29. februar i tre ud af fire år i træk.
Tidsbegræbet er en kunstigt skabt terminologi, der udspringer af menneskets absurde behov for systematisering og logik, og med tiden er man så fejlagtigt begyndt at acceptere den som videnskabelig måleenhed.

Fårtidenredigér

For mange år siden bestod verden ikke af andet end får. Denne periode af vor forhistorie kaldtes oprindeligt fårtiden, men en kæk kommis fra Super Brugsen i Greve Strand, syntes det lød lidt for uldent, så han omdøbte egenhændigt perioden til fortiden, i evig erindring om den højt besungne Formand Mao. Fortiden undergår for tiden en renæssance.

Tidsaldre
Tidernes morgen | Fortiden | Stenalderen | Bronzealderen | Jernalderen | Vikingetiden | Middelalderen | Renæssancen | Barok | Rokoko | Oplysningstiden | Den florissante handelsperiode | Industrialiseringen | Nutiden | Mellemtiden | Eftertiden | Fremtiden
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.