FANDOM


"I går er i dag i morgen tidlig"

~ Søren Kierkegaard om hvorvidt det er juleaften i morgen


En fortid er noget, som kvinder og kriminelle kan have. Hvis lovlydige borgere og mænd har noget tilsvarende, er der tale om et cv eller en dagbog, og skulle der være tale om ting, steder, børn eller bygninger, kan disse have en proveniens eller en historie; men sjældent en fortid, med mindre det spøger på en lokalitet. Fortid er temporalt placeret i datiden, hvor bl.a. også glemmebogen og jægerstenalderen befinder sig. En fortid er sammensat af en lang række faktorer; herunder persongalleri, højvandstabellen, janteloven, vejrudsigten, C20-indekset, prisen på Winnipeg-hvede, relativitetsteorien, kognitiv dissonans, den aktuelle politiske situation i Sønderjylland i mellemtiden, den strukturelle saldo og kvantum-zeno effekten. Alt dette og mere udgør fortiden, og for de fleste almindelige mennesker bliver kompleksiteten i dette konglomerat af amalgamerede legeringer lidt for meget et miskmask til, at man gider hitte rede på det. Derfor vælger de fleste da også at lade fortiden hvile.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.