FANDOMDen foghske alliance er en sammensværgelse af politikere, embedsfolk m.m. Alliancen holder til på Marinenborg og ledes officielt af Danmarks tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, men i praksis af Pia Kjærsgaard. Den er skabt med det formål at styre verdenens politik, uden at folket får indflydelse.


Opdeling redigér

FA

En eller anden nørd har spildt sin tid med at sidde og lave en model over den Foghske Alliance.

Alliancen er opdelt i to selvstændige huse, Politikerhuset og Pressehuset.

Politikerhusetredigér

Dette hus tæller et udvalg af politikere med international indflydelse - statsledere, guvernører, EU-kommisærer m.m. - som træffer kollektive beslutninger for verdens fremtid for at vedtage dem uden om folket, så man undgår de hæmninger, som opstår ved demokrati.

Ledelse af Politikerhusetredigér

Politikerhusets ledes af Delegationsrådet, hvor afgørelser træffes ved afstemning efter et kompliceret princip. Der er i alt 100 stemmer, såkaldte delegater, og hver kandidat har et vist antal delegater. Skal noget vedtages, kræves det, at man har mere end halvdelen af delegaterne på sin side.

Delegaternes forening blandt Delegationsrådets medlemmer er således:

Anders Fogh Rasmussen 45 delegater
Pia Kjærsgård 40 delegater
Gud 0,00000001 delegater
Fanden 0,99999999 delegater
Martin Luther King Jr. 0 delegater
Niklas 0,5 delegater
Venstre 0,5 delegater
USA 0,1 delegater
EU 0,0001 delegater
Magnus 0,3974 delegater
Myggen 0,5025 delegater
Papirclipsen fra Office-pakken 1 delegat
Asfaltarbejderen Kaj 0 delegater
Louise Frevert 0 delegater
Super Mario 0 delegater
Ledige delegater
(reserveret til George W. Bush)
10 delegater
Jokerdelegat* 1 delegat
*Et gæstedelegat som tildeles vinderen af Foghs Fede Fredagspris for smukke mænd. Det er ham forbudt at sige noget eller deltage i afstemninger.

Som det ses, har Anders Fogh Rasmussen og Pia Kjærsgård til sammen et flertal på 85 delegater, og da Jokerdelegatet aldrig tages i brug, kan han med de øvrige kun opstille 49 delegater. Altså kan han ikke vedtage noget uden Pias hjælp; en position som hun udnytter til fulde.

Pressehusetredigér

Den anden enhed, Pressehuset, varetager alliancens interesser inden for presseverdenen. Den er et organiseret pressesystem, som sammen beslutter, hvad der skal på den politiske dagsorden, og hvordan det skal fremstilles. På denne måde sikres det, at alliancens arbejde holdes væk fra den politiske dagsorden, så der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved den. I dag er praktisk talt hele verdens presse underlagt eller under stærk indflydelse af Pressehuset.

Ledelse af Pressehusetredigér

Pressehuset har sit eget Delegationsråd efter samme princip som i Politikerhuset.

Morgenavisen Jyllandsposten 98 delegater
Dronning Margrethe
(har ikke stemmeret)
1 delegat
DR 0,1 delegat
TV2 0,1 delegat
Cartoon Network 0,1 delegat
Gud og Hver Mand 0,1 delegat
Aalborg Kirkeblad 0,1 delegat
Nordisk Film 0,1 delegat
Mr. Bean 0,1 delegat
CIA 0,1 delegat
Holger Danske
(kommer sjældent til møderne)
0,1 delegat
Naser Khader 0,1 delegat
Anton Wittorff 0 delegater

Alliancens arbejderedigér

Alliancens arbejde kan normalt inddeles i nogle trin:

  1. Politikerhusets Delegationsråd træffer en afgørelse. En sådan afgørelse kaldes et direktiv.
  2. Pressehuset informeres om direktivet, og det besluttes i Pressehusets Delegationsråd, hvordan man undgår, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det. Pressehusets samtykke er i øvrigt nødvendig for at kunne føre forslaget videre.
  3. Politikerne træffer de nødvendige foranstaltninger i deres eget land, således at beslutningen kan føres legalt ud i livet på internationalt plan.
  4. Forslaget vedtages på internationalt plan. Politikerne skriver under på forslaget og forsøger så vidt muligt at undgå folkeafstemning.

Primære målredigér

Alliancens primære mål er:

Medlemmerredigér

Alliancen består af en lang række personer, foreninger, partier og marsmænd, deriblandt:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.