FANDOM


Flertal er det omvendte af mindretal eller ligefrem ental.

Når alle dine venner bekendte kollegaer forsøger at overbevise dig om noget, vil de altid bringe den udefinerbare størrelse "flertallet" på banen. Implicit i dette argument ligger, at hvis du på utilstedelig vis skulle formaste dig til at mene noget andet, så er det de facto ensbetydende med, at du handler og agerer mod bedrevidende, og dermed i strid med "flertallet".

Og hvad betyder det så? Ikke så meget... Du har fundet vej til Spademanns, og dermed går du mod strømmen af meningsdannere og smagsdommere.

30px-Cquote1 svg Flertallet af alle statistikere mener, at mindretallet af alle statistikere, statistisk set tager fejl. 30px-Cquote2 svg
En statiktisker, der prøver at forklare dig noget...


Flertallet vs. Demokratietredigér

Flertal01

Hvad siger flertallet? Skal der være valg? Og må jeg beholde magten?

I et demokratisk samfund ville man nok forvente, at der eksisterede en vis relation mellem dem som betalte, dem som stemte og dem som bestemte. Sådan er det ikke med "flertallet". Sidstnævnte er baseret på målinger, hvor demokratiet er baseret på afstemninger. Netop derfor er det så kompliceret, når der mellem demokratiets valgperioder, opstår fokusgrupper og te-selskaber, der mener noget andet end vælgerne, og som på forunderlig vis ad den vej bliver "flertallet", uden at have stemt.

Flertal og demokrati har altså ikke altid noget med hinanden at gøre. Demokratiet er flertallets svar på diktaturet når der er valg eller afstemninger. Når der ikke er valg eller en afstemning, er flertallet bare den størrelse, som politikerne bruger til at holde resten af befolkningen under fode.

Flertallet er altså tit onde, medmindre at man selvfølgelig selv er en del af flertallet. I så fald er det jo bare retfærdigt. Det er da meget let at forstå...

Flertal i hverdagenredigér

TavseFlertal

Det Tavse Flertal er bl.a. Søren Krarup. Det betyder ikke at han har ret overhovedet!

Realistisk set så kan du ikke bruge flertal til ret meget i din dagligdag. Hvis du på arbejdet eller i skolen har flertal for en af dine idéer, så er det faktisk ligegyldigt, for det bliver alligevel ikke til noget. At have flertal er ikke ensbetydende med at have ret, specielt ikke steder, hvor der er en chef som bestemmer.

I reel forstand er flertallet faktisk ligegyldigt. Flintrende egal! Du må vende dig til, at uanset hvor meget du har ret, og uanset hvor mange du kan overbevise om det, så er der alligevel en anden der bestemmer. Hvis det ikke er din chef, så er det sikkert din kone eller mand. Surt show!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.