FANDOM


Fiskemel

Når man skal bruge fiskemel, tager man først ud på havet og finder nogle fisk, som man fisker op og lader blive kvalt i skibets lastrum. Derefter sejler man dem ind til land, hvor små drenge og piger til sulteløn tager hver enkelt fisk og lægger den til tørre i solen. Når fiskene er tørre som træ, bliver de smidt i en maskine, der knuser alt til et fint pulver, der stoppes i sække og bruges til at fodre grise og kyllinger med


Fiskemel er restproduktet fra menneskets århundredgamle kamp for at fjerne alt liv fra havet, så det kan blive sikkert at svømme i og sejle på. I begyndelsen af 2000-tallet var man nået op på at have udryddet tre fjerdedele af alle fisk i havet, som for nemheds skyld blev knust og lavet til pulver. Da man i 1967 havde opdaget, at produktet kun var svagt toksisk, fandt man på at fodre husdyr og kæledyr med fiskemelet, og da dyrene ikke omkom, men tvært imod tog på i vægt, udvidede man markedsføringen og lancerede det brune pulver som helsekost til en eksorbitant høj pris.

Fiskemelsstatusredigér

Fiskeindustrien og Foreningen til Dyrenes Bekæmpelse kunne i 2016 oplyse, at man totalt havde opfisket alle sild, tobis, brisling, sortvels, hundestejler, ansjoser og delfiner i danske farvande, men at der stadig skete en indvandring af fremmede, invasive arter fra bl.a. Sverige og Tyskland, så behovet for et fiskemelsberedskab måtte påregnes at ville fortsætte i mindst 25 år fremover. De talrige vestjyske fiskemelsfabrikker oplyste i 2014, at de havde problemer med overkapacitet, hvorfor de også var begyndt at fremstille benmel fra nedlagte kirkegårde i de lande vi normalt sammenligner os med. I 2015 blev Udkantsdanmark rystet af en fiskemelsskandale, da det viste sig, at skruppelløse bagmænd havde lanceret det inferiøre kopiprodukt fiskesnask, som i virkeligheden var lavet af selvdød, pulveriseret mammut fra Sibirien og langt havde overskredet sidste salgsdato.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.