FANDOM


Fermioner

Da fermioner kan være så mange forskellige ting, er det aldrig til at forudsige, hvordan de vil opføre sig, når de slippes løs

En fermion [1] er en meget lille partikel med et spin på ½. Ifølge normal spin-statistik, så er partikler med integerspin bosoner,[2] mens partikler med halv-integer spin er fermioner.[3] Desuden har fermioner bevaret deres baryon eller lepton kvantetal. Derfor er, hvad der normalt omtales som spin-statistisk relation, i virkeligheden et spin-statistik-kvantetals-forhold.[4] Hvis man går dybere ned i substansen, viser det sig, at fermioner faktisk mere er en gruppebetegnelse end en egentlig partikel.

De fleste fermionerredigér

Standardmodellen genkender to typer af elementære fermioner: kvarker og leptoner. I alt skelner modellen mellem 24 forskellige fermioner. Der er seks kvarker (op, ned, mærkelig, charme, bund- og top-kvark), og seks leptoner (elektroner, elektron-neutrinoer,[5] muoner, muon-neutrinoer, tau-partikler og tau-neutrinoer), sammen med den tilsvarende antipartikel for hver af disse.

Fermione fodnoterredigér

  1. opkaldt efter Enrico Fermi, opfinderen af den radioaktive spaghettifusion
  2. Når banerne skal udregnes, bruger man Klein Gordan-ligningen for bosoner
  3. Den relativistiske Dirac-ligning anvendes til fermioner
  4. Men dét burde jo være indlysende for enhver idiot
  5. gode til modeltog og andre hobbyprojekter
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.