FANDOMFormodet medlem af FAØM

Formodet medlem af FAØM. Bemærk rebet der ofte bruges til snedige anordninger. Billedet er tage i en bus i Rold Skov

FAØM er forkortelsen for Foreningen af Allierede ØkseMordere og blev oprettet i 1998 af Søren Ryge i et forsøg på at skabe struktur i det ellers rodede undergrundmiljø af selvstændige organisationer for øksemordere. Foreningen har hovedkvarter ved Store Øksø i Rold Skov, da det er her de bedste forhold for øksemordere findes.[1]

Historie redigér

De tidlige år redigér

Gruppen opstod den 2. maj 1998 som resultat af en langvarig diskussion mellem Søren Ryge og en rose. Ryge mente at der manglede struktur i det ellers rodede undergrundsmiljø af selvstændige organisationer for øksemordere mens rosen var mere tilbageholdende med sine holdninger. Selvom det splittede øksemordermiljø næppe var parat til at indgå i en fælles oraganisation lykkedes det alligevel den 2. maj at lave en bred overenskomst med talsmænd fra samtlige øksemordergrupper i Rold Skov. Foreningen voksede hurtigt herefter og medlemstalet var året efter oppe på 32.

De tidlige 00'ere redigér

I det nye årtusinde voksede inrteressen for øksemord og medlemstallet steg markant i de følgende fire år. I 2004, da medlemstallet var på sit højeste, rundede foreningen 235.743,8 medlemmer. Som følge heraf blev der også behov og medlemmer nok til at oprette de to specialgrupper FAØMMIMM og FAØMLT. Desuden opdagede man at det langt bedre kunne betale sig at anvænde uheldige tilfangetagne svenske turister til at udføre FAØMLT's opgaver. Herefter blev gruppen blot styret af menige medlemmer af FAØM. I år 2003 blev gruppens hidtil mest spektakulære mord begået da "Aksel" (udtalt med engelsk accent) udførte en 5-trins-manøvre. Manøvren er kun blevet udført denne ene gang siden den blev udtænkt af Ryge to år tidligere.

2005 krisen og Ryges farvel redigér

Efter at medlemstallet havde rundet toppen i 2004 begyndte det at gå ned ad bakke. En række interne splittelser forsaget af delte meninger i foreningen gjorde stemningen fjendsk mellem medlemmerne af de oprindelige grupper der dannede FAØM i 1998. I de mellemlæggende år havde FAØM ellers været et fællesskab hvor alle kunne samles om det fælles ordsprog: "FAØM, for menneskerettigheder og forståelse" men de gamle grupper begyndte nu at kunne mærkes igen, og det forsagede færre nye medlemmer og flere udmeldte(både dem der selv meldte sig ud og dem der uheldighvis kom til skade med en økse). Især diskussionen om hvorvidt gruppens økser skulle leveres af "Økseman" eller den schweiziske fabrikant "Victorinaxe" bragte sindene i kog. Efter mange måneders beskyldninger, indicier, justits- og øksemord meldte Søren Ryge sig den 27. august ud af foreningen. Under sin afskedstale sagde Ryge de berømte ord: "Øksen, som symbol, betyder meget - og forskelligt - for mange mennesker. For mig vil den dog altid være et symbol på individets rettigheder og mindet om en god diskussion."

Foreningsgrundlaget omskrives og Villy Søvndal tager over redigér

Efter Ryges farvel måtte foreningsgrundlaget omskrives så senere lignende katastrofer kunne undgås. Det skete ved at indføre diktatur, da det var det nemmeste. Blandt kandidaterne kan nævnes: Ejgil, Paven og æresmedlemmet Gimli der er højt anset blandt FAØM's medlemmer. Til alles overraskelse blev Villy Søvndal, der jo udstråler intet andet end et sind fuld af skumle planer, valgt med hele 4% af Foreningens opbakning. Valgdeltagelsen var 5,6% grundet frygt for endnu et virvar af de frygtede justits- og øksemord. Søvndal blev indsat den 20. september efter flere ugers valgkamp og erklærede som det første FAØM for kommunistisk. Siden Søvndals indsættelse er medlemstallet vokset stødt og foreningen har fået den længe ventede opgang efter 2005-krisen.

Afdelinger og Rangorden redigér

Foruden de menige øksemordere findes der to specialiserede grupper. FAØMMIMM og FAØMLT for henholdsvist Foreningen af Allierede ØkseMordere’s Metrologiske Institut Med Mere og Foreningen af Allierede ØkseMordore’s Logistik Tropper.

FAØMMIMM’s opgave er først og fremmest at bestemme hvornår en såkaldt ”MSA eller Mørk og Stormfuld Aften” opstår og desuden at lokalisere spejdergrupper, skoleklasser, pensionister (især kristne missionister) og andre oplagte ”Emner” til brug ved senere episoder. FAØMMIMM har hovedkvarter i Skovtårnet i Vælderskov, Rold Skov og laver størstedelen af sine observationer herfra.

FAØMLT blev oprettet efter at der opstod problemer med at komme af med nattens behandlede ”emner” og har derfor som opgave at gøre skoven parat til endnu en effektiv dag. I praksis fungerer det sådan at de enkle medlemmer af FAØM placerer ”emnerne” i opsatte trækasser der dagligt bliver tømt i tidsrummet mellem klokken 05.00 og 06.00. I højsæsonen bliver kasserne dog tømt flere gange dagligt.[2] I starten var FAØM's medlemmer mere eller mindre fælles om på skift at være med i gruppen. Efter utilfredshed blandt medlemmerne fandt man dog på at benytte tilfangetagne svenske turister til opgaven. En løsning der er blevet rost meget af FAØM's medlemmer. Faktisk lod 28 af gruppens medlemmer sig dræbe ved øksehug til ære for opfinderen.

I princippet er alle medlemmer af FAØM ligestillet, da det er en gruppe der sætter menneskerettighederne særdeles højt. Dog uddeles der ordensmærker for 10, 50, 100 og 1000 øksemord og den meget eftertragtede vandrepokal ”Guldøksen” uddeles hvert år til den der har begået det mest spektakulære øksemord.

Formænd redigér

Søren Ryge fra 2. maj 1998 - 27. august.
Villy Søvndal fra 20. september 1998 til nu.

Teknikker og metoder redigér

5-trins-mønøvren redigér

Manøvren er eftersigende den mest ondskabsfulde, udspekulerede og teknisk svære likvideringsmetode der har været anvendt. Den er kun udført korrekt én gang, og er omgærdet af meget mystik og gætterier. Ingen undtagen FAØM's medlemmer kender til den praktiske udføring af metoden, men bekræfter at den er grusom.[3] Ejgil er den eneste der har overlevet et attentatforsøg med 5-trins-manøvren, da selv et mislykket forsøg er dræbende.

Reb anordninger redigér

I FAØM er der en udbredt brug af reb til diverse snedige anordninger et eksempel er i TV-serien Forbrydelsen II hvor "Myggen" muligvis er blevet offer for en sådan anordning.

Op og ned redigér

Den meget originale og den nok letteste metode af alle. Som regel bruges den kun af ny øksemordere og de mindre erfarne.

Timber!! redigér

Idéen opstod da en af medlemerne af FØAM var i skoven for at hugge træ (En meget udbredt fritidsbeskæftigelse for øksemordere). Teknikken er lidt sværere end den mere kendte op og ned. Dog er den så simpel at realativt nye øksemordere kan udføre den. Man tager sin økse og hugger siddelænds i sit "emne." Og når "emnet" så falder om råber man Timber!

Vigtige begivenheder redigér

2. maj 1998: Ryge opretter FAØM
27. august: Ryge forlader FAØM
20. september: Søvndal indsættes som diktator

FAØM i populærkultur redigér

FAØM er nævnt i sangen "Jeg så en FAØM" af bandet O3 Drengene. Sangen kan findes med akkorder i O3 Drengenes Samlede Værker der kan læses her: O3 Drengenes Samlede Værker

Det som der ikke var plads til redigér

  1. Baseret på en undersøgelse foretaget af FAØMMIMM.
  2. Udtaler anonym talsmand fra FAØMLT og øksemorder på 6. år.
  3. Udtaler anonymt medlem af FAØM i interview til Spademann News.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.