FANDOM


Fkirken

Hovedindgangen til kirken. Hvordan man rent praktisk får instrumenter til et helt orkester igennem denne dør, når de lokale bliver ligeså vattede som Folkekirken, er umuligt at gisne om.

Fødselskirken er en kirke i et Israelsk kontrolleret område[1]. Kirken er bygget direkte oven på det sted, hvor man med en rimelig sikkerhed kan sige at Jesus blev født, ligesom det er ret sikkert, at det fandt sted i den hule der ligger under kirken.

Linguistiske kontroverserredigér

Nogle mennesker mener ikke, at Jesus kan være født i en hule, når nu der helt klart står "Stald" i de danske sangbøger. Heller ikke selvom der står "Kataluma" i originalteksten, og dette kan oversættes til "Sted at hvile sig" og "Gæsteværelse", og disse i visse huse også fungerede som stald. Det er således heller ikke muligt, at man har sparet lidt på ressoucerne, og indrettet Kataluma i en grotte, hvortil man har skubbet hende med moderkagen. Ganske vist var det ikke just jødisk praksis at føde blandt dyrene, men det var det på den anden side heller ikke at vandre omkring 12-13 mænd, uden koner.

Noterredigér

  1. Da vi ikke ønsker at støde nogen, uanset religion og nationalitet, tager vi ikke stilling til hvor i Mellemøsten kirken står, selvom Biblen ret tydeligt klargør, at det er Jødeland.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.