"Du er ikke som folk og er flest"

~ Jean-Paul Sartre om sine iagttagelser af den eksistentielle virkelighed i Danmark


Herover ses (i alfabetisk rækkefølge) en ferist og en kogrill

er en præfiks, som oprindelig stammer fra det gammelnordiske 'fe' (norsk), der betyder husdyr. På dansk fandt man så ud af, at det ville være top-morsomt at sammenligne andre mennesker med umælende hovdyr, og deraf kom udtrykket , som på denne måde samtidigt fik en negativ betoning.

Ord med fæ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.