FANDOM


"Du er ikke som folk og er flest"

~ Jean-Paul Sartre om sine iagttagelser af den eksistentielle virkelighed i Danmark

Feriste

er en præfiks, som oprindelig stammer fra det gammelnordiske 'fe' (norsk), der betyder husdyr. På dansk fandt man så ud af, at det ville være top-morsomt at sammenligne andre mennesker med umælende hovdyr, og deraf kom udtrykket , som på denne måde samtidigt fik en negativ betoning.

Ord med fæ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.