Får
meget levende
{{{billede_beskrivelse_1}}}

Fåret "Ovis" i sine naturlige omgivelser
Videnskabelig klassifikation
rige: Holland og Australien
række: 1 X 2
klasse: 1. klasses
orden: Meget
underorden: Bestemt ikke
Familie: Poul Nyrup
Slægt: Ovis
Art: Gumlus græssus

Fåret er et mæhende dyr af arten Gumlus Græssus, der er kendt for sin noget uldne optræden i dansk politik.

Forhistorien

Før i tiden havde fået dog en mere fremtrædende rolle, idét de lige siden Arilds tid (og hvem husker ikke ham?) har stået for historieskrivningen i dette land (deraf stammer betegnelser som fortiden og forhistorisk tid, omend ordene er blevet lettere forvandskede gennem tid, hvilket skyldes deres uldne herkomst).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.